Que thử đường huyết Terumo

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ